ـ کلیه اطلاعات ورودی از طریق بردهای کامپیوتر به درون کامپیوتر (مادربرد) منتقل می‌شوند. این اطلاعات ورودی درون کامپیوتر تبدیل به سیگنال‌های اطلاعاتی می‌شوند که برحسب صفر و یک است و از جنس ولتاژ و برق می‌باشد.<br /> ـ تولید سیگنال‌های اطلاعاتی به کمک قطعه‌ای به نام Clock یا ساعت زمان‌بندی و تایمینگ انجام می‌شوند.<br /> ـ حافظه RAM یک حافظه الکترونیکی است که از تعدادی سلول برای نگهداری اطلاعات استفاده می‌کند. هر سلول یک مدار فلیپ فلاپ می‌باشد.<br /> ـ هر فلیپ فلاپ تنها می‌تواند مقدار صفر و یک را در خود نگه‌دارد.<br /> ـ واحد نگهداری اطلاعات در هر سلول یا فلیپ فلاپ یک بیت است.<br /> ـ اطلاعات ورودی از RAM به درون حافظه Cache می‌آید و سپس از طریق آن برای پردازش به CPU منتقل می‌شود.<br /> ـ َCPU پس از پردازش، اطلاعات را برای انتقال به دستگاه‌های خروجی، به حافظه RAM باز می‌گرداند.<br /> ـ حافظه RAM اطلاعات خروجی را به کارت‌های واسط که درون Slatها قرار دارند می‌فرستد.

فایل(های) الحاقی

آشنائی با سیستم درونی و عملکرد داخلی کامپیوتر memari computer.pdf 942 KB application/pdf