جلوگیری از حوادث<br /> • دانستن قوانین آزمایشگاه و طریق جلوگیری از حوادث برای کلیه دانشجویان ضروریست.<br /> • انتخاب وسایل مورد احتیاج برای هر آزمایش و تغییر اتصالات مدار بایستی فقط به دستور و حضور سرپرست آزمایش صورت گیرد.<br /> • قسمت‌هائی که احتمال برق‌گرفتگی در آنها وجود دارد (از قبیل سیم‌های لخت ترمینال‌ها، کلیدها و قسمت‌هائی از ماشین) نباید دست زد. تعویض وسایل آزمایش بایستی فقط در حالت قطع مدار صورت گیرد.<br /> • دانشجویانی که آزمایش را انجام می‌دهند بایستی به نکات بند قبلی توجه داشته باشند و قبل از اینکه کلید را وصل کنند، وضعیت قطع و وصل کلید را بدانند.<br /> • در صورت وقوع خطر مدارها باید فوراً قطع شوند. برای قطع برق آزمایشگاه دگمه اضطراری را فشار دهید.<br /> <br /> نحوه انجام آزمایش<br /> • نحوه شرکت دانشجویان در آزمایش‌ها به‌صورت گروهی می‌باشد. هر گروه موظف است قوانین آزمایشگاه را به‌طور دقیق اجرا نماید.<br /> • وسایل مورد احتیاج برای هر آزمایش در روی میزهای کار قرار داده شده است و دانشجویان برای بستن مدار از شماهای داده شده برای هر آزمایش استفاده نمایند.<br /> • دانشجویان باید هر گونه خسارتی که به وسایل وارد شود بلافاصله به اطلاع سرپرست آزمایشگاه برسانند.<br /> • قبل از شروع آزمایش هر دانشجو باید دستور آزمایش را با دقت مطالعه نموده و از فهم مطالب آن مطمئن گردد، زیرا قبل از آزمایش و در ضمن آزمایش از دانشجویان سئوالاتی خواهد شد. سرپرست آزمایش قبل از وصل کلید، مدار بسته شده توسط دانشجویان را کنترل می‌نماید.<br /> • وسایل اندازه‌گیری توسط یک دانشجو قرائت می‌شود.

فایل(های) الحاقی

دستور کار آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری madar.pdf 2,738 KB application/pdf