طراحی، تنها فعالیتی است که مهندس را به بهترین وجه توصیف می‌کند. طراحی یعنی خلق چیزی که پیش از آن هرگز وجود نداشته است. هر طرح مهندسی را می‌توان راه‌حلی برای یک مسئله جدید، یا راه‌حل بهتری برای مسئله‌ای دانست که قبلاً به روش متفاوتی حل شده است.
طراحی هدف محوری مهندسی است. این فعالیت با تشخیص یک نیاز و مجسم‌کردن یک ایده برای ارضاء آن آغاز می‌شود. سپس همراه با تعریف مسئله به پیش می‌رود و با یک برنامه تحقیق و توسعه جهت‌دار ادامه می‌یابد و به ساخت و ارزیابی یک نمونه اولیه منجر می‌گردد.
اساساً طراحی عبارتست از خلق یک مدل (الگو)، که معمولاً در قالب نقشه‌ها و مشخصات فنی توصیف می‌شود. وقتی الگو آفریده شد، آنگاه توسط یک سیستم ساخت و تولید به مرحله عمل درمی‌آید و فرآورده‌ای تولید می‌شود که برآورنده نیاز مشتری باشد. کسی که به کار طرحی یک سیستم جدید مشغول می‌شود باید بداند که واقعاً به چه تکنولوژی‌هائی دسترسی دارد. طراحی مهندسی عبارتست از: تبدیل مجموعه‌ای از اطلاعات موجود به مجموعه‌ای از اطلاعات تازه‌تر برای یک کاربرد ویژه. اطلاعات موجود، به‌عنوان ورودی‌های فرآیند طراحی، معمولاً در قالب‌های خاصی مثل بیانیه خواست‌ها و انتظارات پروژه، استانداردهای طراحی، و روش‌های طراحی ارائه می‌شوند.
طراحی مهندسی یک سیستم پیچیده، از شناخت نیاز تا سوق‌دادن نتایج به سمت تولید، به‌عنوان فرآیند مهندسی سیستم‌ها شناخته می‌شود. هر چند می‌توان مجموعه فعالیت‌های طراحی سیستم را تا حدی از فعالیت‌های اجرائی مدیریت پروژه متمایز کرد، اما واقع این است که اگر مدیر پروژه، استنباط صحیحی از مفهوم و مراحل مهندسی نداشته باشد، به‌هیچ‌وجه قادر به هدایت و به‌کارگیری طراحان مناسب برای پروژه خود نخواهد بود.

فایل(های) الحاقی

مبانی مدیریت پروژه و مهندسی سیستم mabanie modiriat projhe va mohandesi system.pdf 5,018 KB application/pdf