ضایعات نورولوژیک در اثر ضایعه به ستون فقرات نخاعی، مراحل مختلف عملکرد دستگاه ادراری تحتانی را<br /> تحت تأثیر قرار می‌دهند و اینکه کدام مرحله درگیر شود، بستگی به ناحیه درگیری سیستم عصبی و نوع ضایعه<br /> تحریکی یا تخریبی دارد.<br /> ضایعات ستون فقرات نخاعی در اثر عوامل مختلفی مثل تصادف رانندگی، نزاع، آسیب عروقی، سقوط از ارتفاع، عفونت، پرولاپس (فتق) دیسک بین مهره‌ای ایجاد می‌شود. این ضایعات به دو دسته مهم ساکرال و فوق ساکرال تقسیم می‌شوند.<br /> برای تشخیص تنگی مجرا در بیماران با ضایعات نخاعی می‌توان از عدم عبور راحت سوند جهت تخلیه مثانه و دیگر روش‌های پاراکلینیک مثل سیستوسکوپی، سونوگرافی، گرافی از مجرای ادرار با ماده حاجب همراه با مطالعه آندوسکپی همزمان سود برد.

فایل(های) الحاقی

تنگی مجرای ادرار در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی tangimajarie edrar.pdf 246 KB application/pdf