ارث، زن و مرد

از جمله اشکالاتی که طرفداران برابری همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح می‏کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان می‏گویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوان‏تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟<br /> نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حکم اسلامی را تبیین کند. در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانی غیر از اسلام، بررسی می‏شود. سپس به چگونگی ارث زن در اسلام اشاره می‏شود و ضمن پاسخ به اشکال‌های مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان می‏گردد و بر این نکته تأکید می‏شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادی، اجتماعی و روانی و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.

فایل(های) الحاقی

ارث، زن و مرد ebook192.exe 520 KB application/octet-stream