مدت‌هاست که تکنولوژی دیسک نویس‌ها تغییر و تحول چندانی به خود ندیده و بیشتر سعی در بهبود استانداردهای متداول بوده. شاید آخرین و مهمترین رویداد در این زمینه ایجاد فناوری‌هایی بود که مشکلات بافر در حال کار را کاهش می‌داد. در این سیستم‌ها که با نام‌های گوناگونی از آنها یاد می‌شود سی دی رایتر با کم کردن سرعت نوشتن در مواقعی که به دلیل جریان اطلاعات مختل می‌گردد از خراب شدن این پروسه و اصطلاحاً سوختن سی دی جلوگیری می‌کند...

فایل(های) الحاقی

سی دی رایتر cd writer.pdf 1,067 KB application/pdf