ای پروردگار هستی بخش اینک که بر آرامگه این گرامی یار از دست رفته ایستاده‌ایم از تو شادی و آرامش روحش را خواهانیم. ای دادار نیک‌اندیش که همه زیبائی‌های این گیتی از تو است، امید بسیار بر آن داریم در این هنگام که او عمر خود را به پایان رسانیده است، راستی و درستی را همواره در این دنیا روش و مسیر زندگی ما قرار دهی. اینک برای آمرزش او به درگاه سترگ‌ات نیایش می‌کنیم. درگاهی که با شکوه‌تر و برجسته‌تر از همه زیبائی‌هاست . اینک ما از این<br /> زمان پند می‌گیریم که هرگز از راه راستی و درستی دور نشویم. زیرا آینده‌ای نچندان دور ما نیز چنین خواهیم شد...

فایل(های) الحاقی

نیایش پارسی درگذشتگان در هنگام اجرای مراسم خاک‌سپاری Niayesh Parsi baraye dargozashtegan.pdf 142 KB application/pdf