دکتر علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و از فعالان عرصه توسعه فناوری اطلاعات کشور در سال ۱۹۹۴ در سمیناری که تحت عنوان معرفی ویندوز ۹۵ در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شده بود برای اولین بار، موضوع موج چهارم را مطرح کردند. کسانی که با روحیهٔ دکتر جلالی آشنایی دارند می‌دانند که ایشان همواره به جلو می‌اندیشند و تحقیقات ایشان آینده را در نظر گرفته است. پروژه‌های ملی اولین اولین روستای اینترنتی ایران در شاهکوه، اولین شهر الکترونیکی و اینترنتی ایران در جزیرهٔ کیش و طراحی اولین مرکز جامع خدمات اینترنتی ایران، ASP نمونه‌های مشخصی از این ادعا می‌باشند...

فایل(های) الحاقی

موج چهارم عصر مجازی moj-cheharom.pdf 3,926 KB application/pdf