اکثر پیشرفت‌ها و تحولات چشمگیر در عرصهٔ دستگاه‌های الکترونیکی در بیست سال گذشته، مدیون پیشرفت‌های مهم و عظیم‌تری در صحنه‌های دیگر تکنولوژی است. بررسی عملکرد دستگاه‌های الکترونیکی نظیر: cd, mp3, dvd, dvr توجه ما را به این واقعیت مهم معطوف می‌کند که تمامی آنان از یک پردازش پایه مشابه استفاده می‌نمایند: تبدیل اطلاعات آنالوگ به دیجیتال (صفر و یک). رویکرد فوق، تغییرات گسترده‌ای را در رابطه با نحوهٔ برخورد با اطلاعات صوتی و تصویری، به دنبال داشته است. دوربین دیجیتال یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه بوده که نسبت به مدل‌های قبل از خود، به صورت اساسی تغییر نموده است...

فایل(های) الحاقی

چگونه یک دوربین دیجیتال انتخاب کنیم؟ dorbin digital.pdf 1,075 KB application/pdf