کارت گرافیک در کامپیوتر شخصی دارای جایگاهی خاص است. کارت‌های فوق اطلاعات دیجیتال تولید شده توسط کامپیوتر را اخذ و آنها را به گونه‌ای تبدیل می‌نمایند که برای انسان قابل مشاهده باشند. در اغلب کامپیوترها کارت‌های گرافیک اطلاعات دیجیتال را برای نمایش توسط نمایشگر، به اطلاعات آنالوگ تبدیل می‌نماید. در کامپیوترهای لپ تاپ اطلاعات همچنان به صورت دیجیتال باقی خواهند ماند چون کامپیوترهای فوق اطلاعات را به صورت دیجیتال نمایش می‌دهند...

فایل(های) الحاقی

کارت گرافیک karte gerafik.pdf 777 KB application/pdf