شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک در راستای مسئولیت‌های خود در زمینهٔ ارزیابی و کنترل کیفیت قطعات کامپیوترهای شخصی اقدام به ارزیابی برخی از دیسک‌های سخت موجود در بازار ایران نموده است برای این منظور چهار عدد دیسک سخت که از طرف وارد کنندگان به شرکت ارسال شده و در بازار نیز جزء دیسک‌های سخت شناخته شده با ظرفیت بالا می‌باشد به عنوان نمونه در سیستم عامل‌ها و محیط‌های مختلف تحت ارزیابی کامل قرار گرفته اند.<br /> ۱. مشخصات دیسک‌های سخت<br /> مشخصات دیسک‌های سخت تحت ارزیابی در جدول زیر گنجانده شده است:<br /> ...

فایل(های) الحاقی

گزارش ارزیابی دیسک‌های سخت gozaresh arzyabiye sakhtafzar.pdf 515 KB application/pdf