در تاریخ یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۲ کسانی که به روزنامه های اینترنتی به عنوان مثال نسخهٔ اینترنتی نیویورک تایمز دسترسی داشتند مانند کسانی که بر صفحه تلویزیون سی ان ان می‌نگریستند چند دقیقه پس از برخورد اولین هواپیما به یکی از برج‌ها برخورد دومین هواپیما سقوط برج‌ها و انفجار ساختمان وزارت دفاع آمریکا را همزمان با حادثه بر صفحهٔ کامپیوترهای خود دیدند...

فایل(های) الحاقی

روزنامه نگاری اینترنتی و تفاوت‌های آن با روزنامه نگاری سنتی rozname-negari-internety.pdf 337 KB application/pdf