بعد از پشت سرگذاشتن یک روز پر کار و خسته کننده، پشت رایانه نشسته‌اید و ایمیل‌هایتان را چک می‌کنید، اسپیکر رایانه‌تان روشن است و صدای موسیقی آرام خستگی را از وجودتان به در می‌کند.
تا حالا فکر کرده‌اید این اسپیکرها که انقدر به آنها مدیون هستید چگونه کار می‌کنند؟
تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید تا سر از کار آنها در آوریم:
طرز کار اسپیکرهای رایانهٔ ما دقیقاً مثل طرز کار بلندگوهای سبزی فروش‌های دوره گرد است!
...

فایل(های) الحاقی

طرز کار با اسپیکرها tarze kar ba speaker(ok).pdf 590 KB application/pdf