به خطی که اوستا را بدان نوشته‌اند خط اوستایی یا دین دبیره گفته می‌شود. خط اوستایی که یکی از کهن‌ترین، ساده‌ترین و کاملترین خطهای دنیاست دارای ۴۸ حرف می‌باشدکه ۱۴ حرف آن صدادار و ۳۴ حرف آن بی‌صدا می‌باشد. حروف صدادار به طور کامل و مجزا نوشته می‌شوند و این امکان را می‌دهند که واژگان با تلفظ دقیق خوانده شوند. همچنین هیچ نقطه‌ و یا نشانه تاکیدی بر روی حروف در متن‌های اوستایی وجود ندارد و حروف از هم جدا نوشته می‌شوند و پس‌ از هر کلمه نقطه‌ای گذاشته می‌شود.

فایل(های) الحاقی

خود‌آموز خط اوستایی avestan_writing.pdf 2,104 KB application/pdf