در دوران کنونی متخصصان فناوری اطلاعات بر این باورند که بهترین راه دفاع در برابر نفوذگران ایجاد لایه‌های دفاعی در زیرلایه‌های شبکه است. چنانچه چنین دیواره‌های دفاعی در مرکز متنرکز باشند خطرات آسیب‌پذیری‌ها هم به مراتب بالاتر می‌رود. آیا می‌توان دفاع در عمق را ره‌آورد دنیای متخصصان امنیتی بر شمرد و یا باز مثل همیشه نفوذگران یک قدم از متخصصان امنیتی جلوتر خواهند بود؟ اینکه کدام دو دسته بر دیگری برتری خواهند یافت چیزی است که نه می‌توان پیش‌بینی کرد و نه ارائه نظرات قطعی در این باره درست می‌باشد...

فایل(های) الحاقی

Cisco Routers Cisco Routers.pdf 2,004 KB application/pdf