از اختراع رایانه، ترانزیستورها و ابداع اینترنت به عنوان فصل‌های انقلابی در اینترنت عنوان شده است. با رواج هر چه بیشتر تاثیر رایانه در جزئی ترین مسایل روزمره، دنیای ما با سرعت هرچه بیشتر به دنیای الکترونیک و دیجیتال تبدیل می‌شود. کتاب و چاپ و نشر نیز از این راه باز نمانده اند و ظهور نشر الکترونیک به گونه‌ای که در ۲ یا ۳ سال اخیر شاهد آن بودیم، صنعت چاپ و نشر را نیز دستخوش تحولی عظیم کرده است. e-book یا کتاب الکترونیکی پدیده‌ای کاملاً تازه در این بین است و می‌رود تا نظام آموزش و اطلاع رسانی را با دگرگونی‌هایی اساسی مواجه سازد...

فایل(های) الحاقی

E-BOOK چیست؟ e-book chist.pdf 78 KB application/pdf