اشتباه اول- استفاده از خدمات میزبانی وب ارزان یا رایگان:
خیلی صریح در این‌باره عرض می‌کنم که شما مطلقاً نمی‌توانید با تکیه بر خدمات میزبانی رایگان، یک تجارت اینترنتی جدی راه اندازی کنید. مطمئن باشید این روش جواب نخواهد داد. به قول معروف همانقدر که پول بدهید همانقدر آش خواهید خورد. شما نمی‌توانید توقع خدمات مناسب و با کیفیت از این شرکت‌ها را داشته باشید.
هیچ چیزی بدتر از این نیست که وب سایتی را روی سرورهای کند که ترافیک بسیار بالایی دارند بازدید کنید. من نام هیچ شرکتی را نمی‌برم ولی برخی از این خدمات رایگان، واقعاً بد هستند...

فایل(های) الحاقی

ده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی dah eshtebahe khatarnak dar bazaryabie interneti.pdf 204 KB application/pdf