اندیشه بودا

آیین بودا دین و فلسفه ای است که سیدارْته گوتمه آن را حوالی قرن پنجم ق‏م در شمال شرقی هند بنیاد نهاد. این آیین در ابتدا شرق آسیا را در برگرفت و کشورهایی چون هند، سریلانکا، چین، کره، ژاپن، تبت و مغولستان را تحت تاثر خود قرار داد.<br /> در عصر حاضر همزمان با گسترش معنویت گرایی در جهان غرب این آیین هم اکنون در دنیای غرب طرفداران زیادی یافته است به طوری که جنبش های نوپدید دینی زیادی که متاثر از آیین بودایی هستند با به عرصه وجود گذاشته اند.<br /> نوشتار حاضر سعی دارد چگونگی شکل گیری آیین بودا در هند و گسترش آن در آسیای شرقی و امروزه در جوامع غربی را مرود بررسی قرار دهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● پیام بودا<br /> ● سَنگه، جامعه و دولت <br /> ● تحول تاریخی<br /> ● تحولات در هند<br /> ● سری‏لانکا و آسیای جنوب شرق<br /> ● آسیای میانه و چین<br /> ● کره و ژاپن <br /> ● حکومت تبّت، مغولستان و هیمالیا<br /> ● آیین بودا در غرب <br /> ● آیین بودا در جهان معاصر<br /> ● چالش‏ها و فرصت‏ها

فایل(های) الحاقی

اندیشه بودا andisheye boda.exe 534 KB application/octet-stream