ضد کیش‌گرایی

جنبش ضد کیش‌گرا عکس‌العملی بود به تنوع سراسری دین در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم که از رشد قابل توجه ادیان جدید آسیایی و ادیان پنهان در ایالات متحده در اوایل دهه‌ی 1970 نشئت گرفته بود. <br /> نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی چگونگی پیدایش جنبش های ضد کیش گرایی در ایالات متحده و گسترش آن به اروپا بپردازد و چهره های شاخص و ایدئولوژی این جنبش را مورد مداقه قرار دهد. همچنین نگاهی به نظریه شستشوی مغزی به عنوان یکی از مهمترین نظریات این جنبش می اندازد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ۱. از فریکوگ تا سی.اف‌.اف<br /> ۲. برنامه و ایدئولوژی <br /> ۳. جونز تاون و احیای جنبش ضدکیش <br /> ۴. ضد کیش‌گرایی بین‌المللی <br /> ۵. ظهور و سقوط نظریه شستشوی مغزی<br /> ۶. فروپاشی «شبکه‌ی آگاهی از کیش»<br /> ۷. احیای ضد کیش‌گرایی در اروپا

فایل(های) الحاقی

ضد کیش‌گرایی zede kishgaraei.exe 575 KB application/octet-stream