در این مقاله سعی در بررسی اجمالی ساختار برخی از قفل‌های CD داریم و به بررسی تکنیک‌هایی که در این زمینه مطرح شده است می‌پردازیم.<br /> روش‌های متفاوتی برای حفاظت از یک CD در برابر کپی برداری وجود دارد ولی تاکنون هیچ سازنده و طراح قفلی ساختار آن را به صورت واضح بیان نکرده است.<br /> یکی از ساده‌ترین و عمومی‌ترین روش‌هایی که تاکنون برای حفاظت از CD دیده شده است افزایش مجازی طول چند فایل درون CD می‌باشد که آنها را تا چند صد مگابایت به نظر می‌رسند. برای انجام چنین کاری تنظیمات مربوط به طول آن فایل را در Image سی‌دی بیش از آنچه هست ذکر می‌کنند.

فایل(های) الحاقی

قفل‌های CD چگونه کار می‌کرده‌اند و چگونه کار می‌کنند؟ ghoflhaye cd chegoone kar mikarde and o mikonand.pdf 101 KB application/pdf