اواسط دسامبر ۱۹۹۸ بود که یک محقق امنیتی به نام Anti rez نوع و شیوهٔ جدیدی در Port Scanning را معرفی کرد. در این روش که مبتنی بر TCP است حتی یک Packet هم از طرف مهاجم (با هویت واقعی مهاجم) به هدف ارسال نمی‌گردد و به همین دلیل است که از محبوبیت خاصی در بین نفوذگران حرفه‌ای برقرار است. اساس این حمله بر متهم جلوه دادن ماشین بی‌گناهی است که در اینجا به آن زامبی/Zombie می‌گوییم. این عمل را اصطلاحاً Bounce کردن گوییم. در این لحظه است که سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS) ماشین زامبی را به عنوان مهاجم شناسایی می‌کنند.

فایل(های) الحاقی

پویش به روش Idle/ نهایت پنهان بودن در Port Scanning pooyesh be raveshe idle....pdf 231 KB application/pdf