تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی

عموماً، محققین پیدایش علمی به نام کلام را نتیجه ی تحولات فکری و فرهنگی نیمه ی دوم قرن اول هجری و اوائل قرن دوم هجری می دانند.<br /> حتی برخی معتقدند. که نقطه ی شروع این علم را باید در قرن سوم و چهارم هجری جستجو کرد. علیرغم همه ی این اظهار نظرها این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که هر چند علمی به نام کلام در اواخر سده ی اول یا اوائل سده ی دوم هجری شکل گرفته است، اما مباحثی که در این علم مطرح است به اشکال مختلف قبل از پیدایش این علم وجود داشته و مطرح بوده است.<br /> علم کلام اسلامی چیست و چگونه به وجود آمده است؟ علل و عوامل شکل گیری این علم در میان مسلمانان چه بوده است؟ نقش و جایگاه امامت در رشد مباحث کلامی تا چه اندازه ای است؟ و ...<br /> نوشتار حاضر در صدد است تا پاسخ هایی برای این پرسش ها بیابد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مقدمه<br /> ● تاریخ تحول و تطور علم کلام<br /> ● نقش امامت و رهبری در ایجاد اختلاف و رشد مباحث کلامی<br /> ● مرتکب کبیره کافر است یا مؤمن

فایل(های) الحاقی

تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی tarikhe elme kalam va mazahebe eslami.exe 574 KB application/octet-stream