ارث زن و مرد

از جمله اشکالاتی که طرفداران برابری همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح می‏کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان می‏گویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوان‏تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟<br /> نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حکم اسلامی را تبیین کند.<br /> در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانی غیر از اسلام، بررسی می‏شود. سپس به چگونگی ارث زن در اسلام اشاره می‏شود و ضمن پاسخ به اشکالهای مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان می‏گردد و بر این نکته تأکید می‏شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادی، اجتماعی و روانی و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح<br /> ● تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف <br /> ● ارث زن، در ادیان الهی (غیر از اسلام)<br /> ● میراث زن در شریعت اسلام <br /> ● فلسفه تفاوت ارث زن و مرد

فایل(های) الحاقی

ارث زن و مرد ers zan va mard.exe 520 KB application/octet-stream