مسأله‌ای که در قرن بیستم و بالاخص بعد از پیروزی فاشیسم بر تمدن کنونی و نیز شکست علم در تمدن علمی جدید، امروز به‌صورت بزرگ‌ترین معما درآمده و حساس‌ترین بحران‌ها را به‌وجود آورده است. به‌طوری که قرن ما را به نام قرن آن بحران می‌نامند و آن بحران، عبارت است از بحران انسانی،و لین معما عبارت است از خود انسان. و علم در دو سه قرن اخیر، بعد از پیروزی‌اش بر قرون وسطی و در دورهٔ اسکولاستیک و مذهب حاکم بر قرون وسطی در غرب و پیروزی سیانتیسم، به‌خصوص در قرن نوزدهم و پیروزی‌ها و موفقیت‌های چشم‌گیری که علم در کشف مجهولات بزرگ پیدا کرده...

فایل(های) الحاقی

نیازهای انسان امروزی niyazhaye ensane emroz.pdf 235 KB application/pdf