سرگذشت به زبان خود میرزا فتح‌علی آخوندزاده
پدر من میرزا محمد تقی ابن حاجی احمد که اجدادش از طوایف فرس است در جوانی کدخدای قصبهٔ خامنه بود. در سنه مسیحیه ۱۸۱۲ به‌وجود آمدم...
این کمال‌الدله تصنیفی است که نظیرش بدین وضوح و بدین دلایل تا امروز در حق دین اسلام به قلم نیامده. نه بدان سبب که حکمای اسلامیه به مطالبش واقف نبودند، واقف بودند اما هیچ‌یک از ایشان به اظهار معلومات خود تصریحاً جسارت نکرده است.
مکتوب اول: ای دوست عزیز من جلال‌الدوله عاقبت کار تو را شنیدم و بعد از سفر انگلیس و فرانسه و ینک دنیا (آمریکا) به خاک ایران آمدم اما پشیمان شده‌ام. کاش نیامدمی و کاش اهل این ولایت را که با من هم‌مذهبند ندیدمی و از احوال ایشان مطلع نگشتمی جگرم کباب شد. ای ایران کو آن شوکت و سعادت تو که در عهد کیومرث و جمشید .....

فایل(های) الحاقی

مکتوبات maktobat.pdf 556 KB application/pdf