فیلسوف‌ها تنها‌ترین آدم‌های دنیا هستند. دائماً به مسائلی فکر می‌کنند که مسأله مردم نیست. به مسائلی که ابدی و ازلی است. زندگی خودشان را دارند. برای همین چون چند نفری جایی گرد می‌آیند، شروع به بحث و جار و جنجال می‌کنند. به خصوص اگر بحث به نیچه بکشد که همیشه بحث انگیز بوده است. همیشه عده‌ای او را فیلسوف، جمعی هم شاعر و بعضی هم دیوانه دانسته‌اند. <br /> هیچ کدام قادر به قانع کردن یکدیگر نیستند. انگار هر سه باید باشند. انگار هر سه جزء نیچه است. در مشهورترین عبارت نیچه هم هر سه این حالات دیده می‌شود. منظور آن عبارت وحشتناک است که گفت: «خداوند مرده است.» <br /> هیچ زبانی بی لکنت این خبر را نگفت. و هر گوشی که شنید با وحشت شنید. این طور دهان به دهان گفت. زاهدی که عمری با وسوسه‌های لذت جنگیده بود، به محض اینکه سر از سجاده برداشت، خبر وحشتناک را شنید. بهت زده شد. بعد ناگهان ناامید و مویه کنان گفت: «همه زهدم هدر شد. چه کسی پاداشم را می‌دهد؟» ...

فایل(های) الحاقی

پیامبر کفرگوی payambare kofrgoy.shs 111 KB application/octet-stream