پیشگفتار<br /> اهمیت روز افزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی جایگاه خاصی به مباحث و زمینه‌های مزبور ارزیابی علم و فناوری ویژگی‌های مهمی دارد که موجب تمایز و اهمیت نسبی آن در عمل می‌شود. این ارزیابی در پی ترسیم تصویری واقعی از وضعیت علم و فناوری در چارچوب یک بنگاه یا یک کشور و بررسی و تحلیل زمینه‌ها و عوامل مربوط با استفاده از روش‌های علمی است. ارزیابی علم و فناوری فراتر از واقع نمایی صرف، شامل نوعی سنجش و داوری نیز هست و با استمداد از تجربه گذشته نوری به آینده می‌افکند...

فایل(های) الحاقی

ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران arzyabie elm o fanavari dar jomhoorie eslamie iran.pdf 1,589 KB application/pdf