هنوز موتورهای جست و جو بهترین ابزار برای جذب ترافیک به سایت شما هستند. دلیل آن به خاطر هدفمند بودن جست و جو در آنها است. شخصی که دنبال یک موضوع خاص است از جست و جو در موتورها به سایت شما می‌رسد. بسیار مهم است که سایت شما برای موتورهای جست و جو جذاب باشد. چون باعث رتبهٔ بهتر و ترافیک بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر خواهد شد که هدف اصلی هر سایت است.

فایل(های) الحاقی

۱۷ استراتژی مهم برای افزایش رتبه در موتورهای جست و جو 17 esteratejie mohem dar afzayeshe rotbeye motorhaye jostojoo.pdf 80 KB application/pdf