شما ممکن است کار با کامپیوتر را از زمان سیستم عامل DOS شروع کرده باشید یا تازه واردهایی باشید که کامپیوتر را با ویندوز XP آموخته و شناخته‌اید. در هر صورت همچنان چیزهای زیادی وجود دارند که بتوانید دربارهٔ سیستم عامل بیاموزید. بیست نکته‌ای که می‌خواهیم در اینجا به آن اشاره کنیم از جمله همین کارهایی هستند که ممکن است شما بعضی از آنها را بدانید و بعضی دیگر برایتان تازگی داشته باشد. اغلب این نکات را می‌توانید در ویندوزهای XP Me، 2000 ، 98 ، به کار گیرید. نکتهٔ دیگر آن است که صفحه کلید را از یاد نبرید...

فایل(های) الحاقی

۲۰ نکتهٔ ویندوزی 20 nokteye windowsi.pdf 71 KB application/pdf