داوری دقیقاً مرز بین حق و ناحق است. دو صد من استخوان می‌خواهد که بتوان تنگ آن را صحیح و منصفانه کشید، حتی اگر در حد مسابقهٔ فوتبال باشد. داوری و قبول آن چه بر مسند قضا و چه برای گزینش داستان‌های برتر یک وظیفهٔ وجدانی و انسانی است و آنگاه که بهر دلیل مسولیت محوله خوب انجام نشود، گناه است و متأسفانه این بار نیز در چهارمین دوره انتخاب داستان‌های برتر داوران نتوانستند یا نخواستند به قضاوت صحیح بنشینند و...

فایل(های) الحاقی

سخنی با داوران مرحلهٔ چهارم مسابقهٔ ادبی صادق هدایت sokhani ba davarane bakhshe chaharome mosabegheye sadegh hedayat.pdf 45 KB application/pdf