یکی از ویژگی‌های دوران معاصر سرعت و شتابی است که زندگی و کار به خود گرفته است. بر اساس ویژگی‌های این دوره، حتی ادبیات، روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی نیز تغییراتی کرده است. به‌عبارت دیگر در حوزهٔ داستان‌نویسی، پس از رمان‌های چندجلدی دهه‌های نخست قرن بیستم، شاهد ظهور داستان‌های مینی‌مالیستی و کوتاه هستیم در حوزه اطلاع‌رسانی و رزنامه‌نگاری هم خبرنویسی و ارائهٔ اطلاعات با کم‌ترین حجم و بیشترین اطلاعات از پیامدهای روزگار معاصر است. در این ارتباط ۱۶۰ نکتهٔ کاربردی و اجرائی در مدیریت را برای مطالعهٔ مدیران، سرپرستان و کلیهٔ افرادی که به‌طور مستقیم با انسان‌ها سر و کار دارند ارائه کردیم که می‌تواند چکیدهٔ ده‌ها کتاب و اثر علمی مدیریتی در این خصوص باشد.
۱. در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه‌تر و بهتری شما را به مقصد برساند.
۲. توجه داشته باشید دانش و تجربه هیچ‌کدان به تنهائی رهگشا نیستند...

فایل(های) الحاقی

۱۶۰ نکته در مدیریت 160 nokteye modiriyati.pdf 82 KB application/pdf