با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند و اعتقاد به دین مقدس اسلام، با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های گذشته و مسائل بیشماری که بر کشور ما وارد آمده، با تقدیر از فداکاری‌ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور، با درک اینکه افغانستان واحد و یکپارچه به همهٔ اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد... این قانون اساسی را مطابق با واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر از طریق نمایندگان منتخب خود در برگهٔ مورخ چهاردهم جدی سال یک‌هزاروسیصدوهشتادودو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم... .

فایل(های) الحاقی

قانون اساسی افغانستان law-afghans.pdf 6,368 KB application/pdf