تاریخ بشر از عصر باستان تا میانه از نام و نشان فاتحان و کشورگیران که در زمین ظهور کرده و در عمر فانی خود شالودهٔ حکومت‌ها و امپراطوری‌هائی را بنا نهادند انباشته است.<br /> تیمور &quot;Timur&quot; یکی از این جهان‌ستانانی بود که در اروپا به نام Tamerlane مشهور است. وی در دهه 70 از سده 14 مسیحی دولت عظیمی به‌وجود آورد که از بسیاری جهات شبیه دولت چنگیزخان <br /> &quot;Genghis Khan&quot; است.<br /> تیمور به پیروی از برپا دارندهٔ امپراطوری، خود را موظف می‌دانست تا سلطنت خویش را همچون یک امپراطوری جهانی دم به دم بیشتر کند کاری که پیشینیان کمتر به آن قادر بودند. وی با لجاجت بر امر گشورگشائی اصرار می‌ورزید و نقشه‌ریزی می‌کرد تا سراسر کرهٔ مسکونی را تحت فرمان خود درآورد.<br /> تاریخ‌نگاران شوروی منابع مربوط به این پادشاه و عصرش را به دو بخش تقسیم می‌کنند:<br /> ۱. منابعی که دربارهٔ فاتح و جانشینان، تدوین شده که مشهورترین این آثار وقایع‌نگاری‌های نظام‌الدین شامی و شرف‌الدین علی یزدی است.<br /> ۲. بخش دوم منابع تیمور آثاری است که جنبهٔ درباری و چاکرمداری ندارد از میان این منابع باید به نگارش‌های روی گنزالس گلاویخو Ruy Gonzalez clavijo سفیر پادشاهی کاستیل Casthle که به دلایل سیاسی در لشکرکشی‌ها با او همراه بود و آثار مصنف &quot;عرب&quot; ابن عرب شاه اشاره کرد.

فایل(های) الحاقی

امیر تیمور amirtemoor.pdf 322 KB application/pdf