آفتاب
کد D55627

Abat-jour | روشنائی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
روشنائی

واژه انگلیسی
Abat-jour

توضیحات
هر نوع روزنهٔ اُریب یا نورگیر در دیوار یا سقف ، که برای ورود نور از بالا تعبیه می‌شود.