آفتاب
کد D55574

PHENOXY BENZAMINE HCL | فنوکسی بنزامین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
فنوکسی بنزامین

واژه انگلیسی
PHENOXY BENZAMINE HCL

نام تجاری دارو
Dibenzyline

گروه دارویی
ضد فشارخون

گروه شیمیایی دارو
آنتاگونیست گیرنده‌های آلفا

مكانیسم اثر
با اثرات آلفابلوکر غیرقابل برگشت باعث کاهش فشارخون و افزایش جریان خون پوست، موکوس و احشاء می‌شود.

موارد مصرف
برای کنترل افزایش ناگهانی فشارخون در فئوکروموسیتوم، سندرم رینو، سرمازدگی.

میزان مصرف
بالغین: به مقدار ۶۰ـ۲۰ mg، برای ۳ـ۲ بار در روز.
کودکان: روزانه ۲/۰ mg/kg در ۲ـ۱ دوز که ممکن است تا ۲/۱ mg/kg افزایش یابد.
موارد منع مصرف:
حساسیت مفرط، CHF جبران‌شده.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
هیپوتانسیون ارتواستاتیک، میوز، احتقان بینی، سرگیجه و خستگی ـ اختلالات گوارشی ـ جلوگیری از انزال.
احتیاطات: اختلالات کلیوی، اختلالات عروق کرونر، اختلالات عروق مغزی، حاملگی، شیردهی، عفونت تنفسی.
فارماکوکینتیک: جذب گوارشی: ناقص و متغیر (۳۰%)، شروع اثر: ۲ ساعت. اوج اثر: ۶ـ۴ ساعت. مدت اثر: ۴ـ۳ روز. انتشار: در بافت چربی انباشته می‌شود. دفع: کلیوی و صفراوی (نیمه عمر ۲۴ ساعت).
ملاحظات پرستاری:
پیگیری آزمایشگاهی:
قلبی‌عروقی: کنترل فشارخون نشسته و خوابیده، سرعت و ریتم نبض قبل و پس از شروع درمان در فواصل منظم.
توصیه‌ها:
ـ تجویز دارو همراه با شیر یا وعده‌های غذا باعث کاهش ناراحتی‌های گوارشی می‌شود.
ارزیابی بالینی:
فشارخون: فشارخون بیمار باید به‌مدت ۴ روز از یک افزایش دوز مصرفی تا افزایش بعدی به دقت تحت نظر باشد. شروع اثرات درمانی ممکن است تا ۲ هفته پس از درمان مشاهده نشود.
اسپاسم عروقی محیطی بیمار را باید از نظر بهبود رنگ و دمای پوست، وضعیت نبض‌های محیطی و هم‌چنین حساسیت کمتر به سرما تحت‌نظر داشت.
آموزش به بیمار و خانواده:
ـ به بیمار توصیه کنید از حالت خوابیده به ایستاده سریعاً تغییر وضعیت ندهد (به‌علت هیپوتانسیون ارتواستاتیک) این وضعیت ممکن است ضمن ورزش شدید یا مصرف الکل تشدید شود.
ـ به بیمار توضیح دهید گرفتگی بینی و مهار انزال با ادامه دمان کاهش می‌یابد.