آفتاب
کد D49288

Glucoside. | گلوکوزید


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گلوکوزید

واژه انگلیسی
Glucoside.

توضیحات
ترکیبی است آلی با وزن مولکولی پائین ، حاوی یک بخش غیرکربوهیدراته (آگلیکن) که به یک قند متصل است. گلوکوزیدها از مشتقات گلوکز هستند که بر اثر جانشین شدن یک بنیان آلی به‌جای یکی از اتم‌های گلوکز حاصل می‌شوند.