آفتاب
کد D40208

ALUMINIUM Mg (Aluminium & Magnesium Hydrocide) | آلومینیم ام جی ( آلومینیوم و منیزیم هیدروکسید)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
آلومینیم ام جی ( آلومینیوم و منیزیم هیدروکسید)

واژه انگلیسی
ALUMINIUM Mg (Aluminium & Magnesium Hydrocide)

نام تجاری دارو
Almax, Aludrox, Gelotal

گروه دارویی
خنثی‌كننده اسید معده

گروه شیمیایی دارو
مشتقات آلومینیوم و منیزیوم

مكانیسم اثر
خنثی‌نمودن شیمیائی اسیدكلریدریك HCL معده

موارد مصرف
تسكین علامتی گاستریت، رفلاكس مری، و اولسرپپتیك.

میزان مصرف
بالغین: 4-1 قرص چهاربار در روز با یا 5 تا 20ml از سوسپانسیون چهاربار در روز (20 دقیقه تا یك ساعت بعد از هر وعده و قبل از خواب)
كودكان (كمتر از 6 سال): 5 تا 10ml از سوسپانسیون چهار بار در روز.
موارد منع مصرف: نارسائی كلیوی، آپاندیسیت، خونریزی از مجرای گوارشی یا مقعد با علت ناشناخته (احتمال وجود تومور)، كولیت اولسراتیو، دیورتیكولیت، اسهال مزمن، انسداد راه خروجی معده یا روده، هیپوفسفاتمی.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
گوارشی: یبوست، اسهال، كاهش اشتهاء، كاهش حركات روده‌ای، تهوع و استفراغ.
احتیاطات:
در بیمارانی كه داروهائی با خواص آنتی‌كولینرژیك و بیماران مسن كاهش حركات گوارشی.
ملاحظات پرستاری:
(جهت اطلاعات بیشتر درمورد اقدامات پرستاری به داروهای آلومینیوم هیدروکساید و مگنزیوم هیدروکساید مراجعه شود).