آفتاب
کد D40205

ALPROSTAIML CVR (Pediatric) | آلپروستیمل سی.وی.آر (کودکان)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
آلپروستیمل سی.وی.آر (کودکان)

واژه انگلیسی
ALPROSTAIML CVR (Pediatric)

گروه دارویی
نقص مادرزادی مجاری شریانی - شل‌كننده عضلانی صاف جدار عروق

گروه شیمیایی دارو
پروستاگلاندین E1

مكانیسم اثر
این ماده یكی از پروستا گلاندین‌ها است كه دارای اثرات متعددی می‌باشد. شل‌كردن عضلات صاف جدار عروق، مهار تجمع پلاكت‌ها، انبساط عضلات صاف مجرای شریانی Ductus Arteriosus (و افزایش اكسیژن سرخرگی)، تحریك عضلات صاف جدار روده و مجرای ادرار، افزایش فشارخون سیستمیك و كاهش نسبت فشار سرخرگ ششی به سرخرگ آئورت، بالابردن pH و جلوگیری از اسیدوز ازجمله اثرات آن است.

موارد مصرف
درمان نقص مادرزادی مجرای شریانی تا زمانی كه عمل جراحی ترمیمی انجام شود، عدم وجود مجرای ریوی و یا تنگی منفذ آن، تنگی دریچه تریكوسپید، درمان تترالوژی فالوت (سندرم شامل تنگی شریان ریوی، بازبودن جداره دوبطن، بزرگی بطن راست و جابه‌جائی آئورت به‌سمت راست)، قطع‌شدن قوس آئورت، تنگی آئورت یا جابه‌جائی عروق بزرگ.

میزان مصرف
دوز ابتدائی با 0/05 تا 0/1mcg/Kg در دقیقه به‌صورت وریدی در ورید بزرگ تزریق می‌شود. پس از ایجاد پاسخ درمانی مناسب (افزایش اكسیژن خون و تعدیل pH‌) می‌توان دوز دارو را كاهش داد.
موارد منع مصرف:
نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
تنفسی: آپنه، دپرسیون تنفسی در نوزادان (در 10% موارد) خصوصاً در نوزادان كمتر از 2Kg.
قلبی عروقی: اُفت فشارخون، تاكی‌كاردی، برادی‌كاردی.
خون: آنمی، ترومبوسیتوپنی.
دیگر موارد: تب، تشنج و برافروختگی، تكثیر سلول‌های جدار استخوان‌های بلند.
احتیاطات:
نوزادان مستعد به خونریزی.
ملاحظات پرستاری:
پیگیری آزمایشگاهی:
تنفس: بررسی تعداد و حجم تنفس و ادامه درمان با پیگیری شرایط ریوی.
قلبی و عروقی: بررسی مرتب فشار خون و تعداد ضربانات قلبی از نظر آریتمی.
توصیه‌ها:
ـ بهتر است دارو را با نرمال سالین یا DW5% رقیق کرده و طی ۲۴ ساعت مصرف کنید.
ارزیابی بالینی:
ـ خون: اندازه‌گیری اکسیژن خون و pH خون، افزایش اکسیژن خون و افزایش pH (در موارد اسیدوز) نشان‌دهنده پاسخ مناسب درمانی است.