آفتاب
کد D40202

ALMOND OIL | روغن بادام


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
روغن بادام

واژه انگلیسی
ALMOND OIL

نام تجاری دارو
Bulk

گروه دارویی
روغن نرم‌كننده

گروه شیمیایی دارو
روغن‌بادام

موارد مصرف
خشكی و ترك خوردن پوست (به‌صورت موضعی)، به‌عنوان ماده نرم‌كننده و مغذی (به‌صورت خوراكی).