آفتاب
کد D40200

ALFENTANIL HCL | آلفنتانیل


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
آلفنتانیل

واژه انگلیسی
ALFENTANIL HCL

نام تجاری دارو
Alfenta

گروه دارویی
ضددرد مخدر، داروی كمكی در بیهوشی

گروه شیمیایی دارو
از مشتقات فنیل پی‌پریدین

مكانیسم اثر
این دارو آگونیست قوی رسپتور داروهای مخدر است و دارای اثر ضددرد و بی‌حس‌كننده است.

موارد مصرف
داروی كمكی در بیهوشی است كه همراه با دیگر داروها به مرحله حفظ بیهوشی كمك می‌كند. همچنین در شروع بیهوشی برای بی‌حسی اولیه ضمن انتوباسیون اندوتراكئال و یا ونتیلاسیون مكانیكی استفاده می‌شود.

میزان مصرف
بیهوشی
بالغین: در شروع 8 تا 50mcg/Kg از راه وریدی تجویز می‌شود، سپس 3 تا 15mcg/Kg از راه وریدی تزریق می‌شود. راه دیگر تزریق وریدی دارو به‌مقدار 0/5 تا 3mcg/Kg در دقیقه به‌صورت مداوم است.
انتوباسیون اندوتراكئال و ونتیلاسیون مكانیكی:
در بالغین: در شروع 130 تا 245mcg/Kg از راه وریدی و سپس 0/5 تا 1mcg/Kg در دقیقه از راه وریدی تزریق می‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسیت شدید به دارو. درصورت ایجاد واكنش حساسیت تشنج یا دیس‌ریتمی مصرف دارو باید قطع شود.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
دستگاه عصبی: بی‌خوابی، بی‌قراری، گیجی و منگی، سردرد، سرخوشی، لرزش اندام‌ها، تشنج، میوز، تاری دید، سندرم وابستگی، و كولیك صفراوی.
گوارشی: بی‌اشتهائی، خشكی دهان، و كولیك صفراوی.
تنفسی: هیپركاپنه، آپنه تأخیری و دپرسیون تنفسی.
ادراری تناسلی: احتباس ادراری، کاهش میل جنسی.
قلبی عروقی: تندی قلب، کندی قلب، تپش قلب، آسیستول، سفتی دیواره قفسه سینه، افزایش فشار خون، کاهش فشار خون، سنکوپ و ادم.
دیگر موارد: قرمزی، درد و خارش در محل تزریق، سفتی عضلات اسکلتی.
احتیاطات:
حاملگی (گروه C)، دیس‌ریتیم فوق بطنی، ضربه به‌سر یا افزایش فشار داخل مغز، افت عملکرد کبد و کلیه، آسم، COPD، جراحی کیسه صفرا، تشنج، زایمان، سن بالا، و شیردهی.
فارماکوکینتیک: شروع اثر: ۲ دقیقه. مدت اثر: ۴۵ـ۳۰ دقیقه. متابولیسم: کبدی. دفع: کلیوی.
تداخلات داروئی: خطر برادیکاردی در مصرف همزمان با بتابلاکرها؛ خطر تضعیف تنفسی در مصرف همزمان با داروهای آرام‌بخش و خواب‌آور و مخدر.
ملاحظات پرستاری:
پیگیری آزمایشگاهی:
ـ در صورت تزریق یک آنتاگونیست مخدر برای رفع اثر این دارو، بیمار باید از نظر نشانه‌های افزایش تحریک سمپاتیک (مثل آریتمی) و تضعیف اثرات ضد درد (مثل تندی قلب، درد، اتساع مردمک، پرش عضلات) بررسی شود.
ـ در فاصله‌های زمانی منظم طی مرحله ریکاوری، علائم حیاتی را خصوصاً (در صورت مصرف بتابلاکر) از نظر کندی قلب بررسی کنید.
ـ وضعیت تنفسی بیمار طی مرحله ریکاوری از نظر علائم نارسائی تنفسی باید بررسی شود.
روش تهیه / تجویز:
ـ محلول داروئی را می‌توان با حلال‌های نظیر نرمال سالین DW5% و رینگر لاکتات رقیق کرد. این دارو در غلظت‌های ۵۰۰mcg/ml (به‌صورت HCL) موجود است. اگر ۲۰ml آن را با ۲۳۰ml هریک از حلال‌های فوق رقیق کنید. محلولی با غلظت ۴۰ mcg/ml به‌دست می‌آید. این دارو را در دمای ۳۰ـ۱۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید و از منجمد نمودن آن خودداری کنید.
ارزیابی بالینی:
ریتم قلب: از نظر تندی و کندی قلب و نامنظمی‌های قلب.
وضعیت تنفسی: از نظر ریتم و حجم تنفس و علائم نارسائی تنفسی.
دستگاه عصبی: گیجی، کاهش سطح هوشیاری، تهوع و استفراغ.