آفتاب
کد D40199

NORMAL ALBUMIN SERUM | سرم آلبومین معمولی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
سرم آلبومین معمولی

واژه انگلیسی
NORMAL ALBUMIN SERUM

نام تجاری دارو
Albuconn, Albuminar, Albutein 5%, 25% Buminate 5%, 25% Buminate 5%, 25%, Plasbumin.

گروه دارویی
افزایش‌دهنده حجم پلاسما

گروه شیمیایی دارو
مشتقات خون.

مكانیسم اثر
كمك به فشار انكوتیك، كه حجم خون در گردش را افزایش می‌دهد.

موارد مصرف
اصلاح میزان پلاسما در سوختگی‌ها، هیپربیلیروبینمی، شوك، هیپوپروتئینمی، عفونت‌های واریسلا زوستر (آبله‌مرغان، زونا ـ درمان نگهدارنده).

میزان مصرف
سوختگی:
بالغین: ابتدا، دادن وریدی محلول 5% دارو تا رسیدن آلبومین پلاسما به حد 30 تا 50g/l و پس از 24 ساعت، محلول 25%.
شوك:
بالغین: 500ml محلول 5% دارو هر 30 دقیقه برحسب نیاز.
بچه‌ها: در موارد غیراورژانس 1/2 - 1/4 دوز بالغین.
هیپوپروتئینمی:
بالغین: 1000 تا 2000ml از محلول 5% روزانه، حداكثر 5 تا 10ml/min یا 25 تا 100g از محلول 25% روزانه حداكثر تا 3ml/min، كه میزان برحسب پاسخ مریض مشخص می‌شود.
هیپربیلیروبینمی/ اریتروبلاستوز جنینی:
نوزادان: IV،1g از محلول 25%، 2-1 ساعت قبل از ترانسفوزیون.
موارد منع مصرف:
حساسیت مفرط، نارسایی احتقانی قلب، كم‌خونی شدید.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
گوارشی: تهوع، استفراغ، افزایش ترشح بزاق.
پوستی: راش، كهیر.
دستگاه عصبی مركزی: تب، لرز، برافروختگی، سردرد.
تنفسی: تغییر در تنفس، ادم ریوی.
قلبی - عروقی: افزایش بیش از حد مایع، اُفت فشار، تاكیكاردی.
احتیاطات: در كاهش جذب نمك، كاهش ذخیره قلبی، عدم کمبود آلبومین، بیماری کبدی و کلیوی، حاملگی (گروه C) با احتیاط مصرف شود.
ملاحظات پرستاری:
پیگیری آزمایشگاهی:
ـ مطالعات خونی: هماتوکریت، هموگلوبین؛ در صورت کاهش پروتئین ممکن است تنگی‌نفس، هیپوکسی رخ دهد.
ـ کاهش فشارخون، نبض و تنفس نامنظم، سرعت تزریق دارو.
ـ نسبت I&O: دفع ادراری ممکن است کاهش یابد.
ـ در صورت افزایش حجم، فشار وریدی مرکزی و فشار گوه‌ای ریوی افزایش می‌یابند.
توصیه‌ها:
ـ تزریق وریدی به آهستگی صورت می‌گیرد تا از افزایش ناگهانی حجم مایع جلوگیری شود، محلول ۵% با سرعت ۱۰ml/minـ۵ و محلول ۲۰% با سرعت ۳ml/minـ۲؛ در کودکان با نصف این سرعت تجویز می‌شود.
ـ برای تزریق در نرمال سالین یا DW 5% رقیق کنید. بدون رقیق کردن نیز داده می‌شود؛ از پمپ انفوزیون استفاده کنید.
ـ تا ۴ ساعت پس از بازکردن مصرف شود.
ـ در مبتلایان به ادم مغزی بعد از تزریق آلبومین، از دادن مایعات تا ۸ ساعت بعد خودداری شود.
روش تهیه / تجویز:
ـ دادن مایعات کافی قبل و در زمان درمان.
ـ نوع آلبومین را چک کنید. بعضی در دمای اتاق و بعضی باید در یخچال نگهداری شوند.
ارزیابی بالینی:
پاسخ درمانی: افزایش فشار خون، کاهش ادم، افزایش آلبومین سرم.
آلرژی: در صورت بروز تب، راش، خارش، برافروختگی، کهیر، تهوع، استفراغ و افت فشار خون، انفوزیون دارو را قطع و اگر درمان دوباره شروع شد، از محلول جدید استفاده می‌کنیم.
چک کردن فشار وریدی مرکزی:
وریدهای گردنی برجسته نشانگر افزایش حجم در گردش است. تنگی نفس، هیجان، بی‌خوابی، رال‌های ریوی، سرفه‌های آغشته به خون، و سیانوز نشانگر افزایش حجم ریوی است.
تداخل با تست‌های آزمایشگاهی:
افزایش کاذب: الکالین فسفاتاز.