آفتاب
کد D40192

ACETYLCHOLINE CHLORIDE (Intraocular) | استیل‌کولین کلراید (داخل چشمی)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
استیل‌کولین کلراید (داخل چشمی)

واژه انگلیسی
ACETYLCHOLINE CHLORIDE (Intraocular)

گروه دارویی
چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

گروه شیمیایی دارو
تركیب چهارظرفیتی آمونیوم

موارد مصرف
ایجاد انقباض مردمك بعد از بیرون آوردن عدسی در جراحی آب‌مروارید، ایجاد میوز سریع در برداشتن عنبیه و دیگر جراحی‌های بخش قدامی چشم.

میزان مصرف
در بالغین: برای تزریق داخل كره چشم می‌توان از 0/3 تا 0/5ml از محلول 1% برای انقباض مردمك استفاده كرد. همچنین تزریق 0/5 تا 1ml از دارو در حفره جلویی عنبیه با استفاده از سوند باریك نیز تجویز می‌شود.
موارد منع مصرف: التهاب حاد یا مزمن عنبیه و همچنین در كودكان.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
قلبی و عروقی: اُفت فشارخون - كندی قلب.
پوست: تعریق و گرمی به‌علت اثرات سیستمیك كولینرژیك.
چشم: اُفت فشار داخل چشم (مخصوصاً درصورت Overdose دارو) 6-3 ساعت بعد از جراحی، آتروفی عنبیه، كدورت عدسی.
احتیاطات: نارسائی قلبی، آسم برونشیال، حاملگی (گروه C).
ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
ـ تزریق دارو باید به‌صورتی انجام شود که صدمه‌ای به آندوتلیوم وارد نشود.
ـ غلظت‌های بالای ۱% به سبب ایجاد ادم قرنیه و کراتوپاتی نباید مصرف شود.
ـ آمپول را از نظر درصد داروی موجود در آن کنترل کنید.
ارزیابی بالینی:
چشم: هنگام استفاده از دارو در جراحی چشم این دارو ایجاد میوز کوتاه مدت می‌کند (زیرا توسط کولین استراز بافتی از بین می‌رود) با شستشوی مستقیم اتاقک قدامی چشم بعد از جراحی مردمک به‌حال اول برمی‌گردد.