آفتاب
کد D40191

ACETYLCHOLINE CHLORIDE | استیل‌کولین کلراید


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
استیل‌کولین کلراید

واژه انگلیسی
ACETYLCHOLINE CHLORIDE

نام تجاری دارو
Miochol

گروه دارویی
چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

گروه شیمیایی دارو
تركیبات چهارظرفیتی آمونیوم.

مكانیسم اثر
با انقباض عضلۀ حلقوی عنبیه باعث میوزیس شدید و فوری (تنگی مردمك) می‌شود.

موارد مصرف
جراحی اتاقك قدامی، كراتوپلاستی به‌منظور رفع كاتاراكت، ایریدكتومی محیطی یا ‍Cyclodialysis.

میزان مصرف
بالغین و بچه‌ها: 0/5 تا 2ml از محلول 1% را در اتاقك قدامی چشم بچكانید (این كار توسط پزشك انجام شود).
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط یا وقتی كه نیازی به تنگی مردمك نداریم.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
قلبی - عروقی: هیپوتانسیون، برادیكاردی.
چشم: تاری دید، كدورت عدسی.
احتیاطات: در نارسائی حاد قلبی و در آسم برونشیال بااحتیاط مصرف شود.
فارماكوكینتیك: شروع اثر: 10 ثانیه. مدت اثر: 10 دقیقه.

ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
ویال دارو را از نظر درصد روی آن چک کنید.
ـ تاریخ انقضاء آن را چک کنید.
ـ استفاده قبلی از پیلوکاربین ۲% یا فیزوستگمین باعث ابقاء اثرات میوتیک می‌شود.
ـ درپوش را با الکل یا سایر میکرب‌کش‌ها تمیز کند.
ـ استفاده از آتروپین وریدی ۸/۰ـ۶/۰ میلی‌گرم برای واکنش‌های سیستمیک.
روش تهیه / تجویز:
ـ محلول تهیه شده را فوراً مورد استفاده قرار دهید و اضافی آن را دور بریزید.
ارزیابی بالینی:
ـ به بیمار و خانواده آن آموزش دهید تا هرگونه تغییر در بینائی، تاری دید یا از دست دادن بینائی، اشکال در تنفس، عرق کردن، گرگرفتگی را گزارش نمایند.
ـ افت فشار خون و برادیکاردی: معمولاً به‌صورت موقت روی داده و برطرف می‌شوند.