آفتاب
کد D40188

ACETAMINOPHEN CODEINE | استامینوفن کدئین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
استامینوفن کدئین

واژه انگلیسی
ACETAMINOPHEN CODEINE

نام تجاری دارو
Phenophen, Tylenol

گروه دارویی
ضد تب / ضد درد

گروه شیمیایی دارو
تركیب استامینوفن و كدئین

میزان مصرف
بالغین: 2-1 قرص هر 4 ساعت (درصورت نیاز).

توضیحات دارو
جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به تك‌نگارهای
(ACETAMINOPHEN و CODEINE PHOSPHATE)