آفتاب
کد D235155

Saponin | ساپونین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ساپونین

واژه انگلیسی
Saponin

توضیحات
ماده گلیکوزیدی که از گیاهان مختلف به‌دست آمده و در اثر حرکت دادن آن با آب کف تولید می‌کند.