آفتاب
کد D227959

Nux vomica | کچوله، جوزالقی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
کچوله، جوزالقی

واژه انگلیسی
Nux vomica

توضیحات
تخم رسیده و خشک شده گیاه استریکتوزنوکس و میکاکه به‌صورت تنتور، اکستره با شیرابه به خاطر خواص تونیک قوی و تحریک‌کنندگی شدیدش مصرف می‌شود و استریکتین از آن به‌دست می‌آید.