آفتاب
کد D225415

Fortified milk | شیر تقویت‌شده


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
شیر تقویت‌شده

واژه انگلیسی
Fortified milk

توضیحات
شیری که از طریق افزودن خامه یا ویتامین‌ها غنی‌تر شده است.