آفتاب
کد D223532

Parietal lobe | لب آهیانه‌ای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
لب آهیانه‌ای

واژه انگلیسی
Parietal lobe

توضیحات
قسمت بالائی وسط نیمکره مغز که بین لب پیشانی و لب پس‌سری و بالای آب گیجگاهی قرار دارد.