آفتاب
کد D220652

Ichthyosis | خشکی، ایکتوز، ماهیاک، ماهیاکی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
خشکی، ایکتوز، ماهیاک، ماهیاکی

واژه انگلیسی
Ichthyosis

توضیحات
خشونت و تفلس پوست که به‌علت از بین نرفتن کراتینی که به‌وسیله یاخته‌های پوستی تولید شده ایجاد می‌شود.