آفتاب
کد D200192

Timocracy | (افلاطون) شرف‌سالاری، (ارسطو) مالك سالاری.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(افلاطون) شرف‌سالاری، (ارسطو) مالك سالاری.

واژه انگلیسی
Timocracy